Tarieven

Behandelingen fysiotherapie en manuele therapie worden overwegend uit de aanvullende verzekering vergoed. Deze vergoeding wordt dan niet verrekend met uw eigen risico. In uw polisvoorwaarden staat of en voor hoeveel behandelingen u aanvullend verzekerd bent.

Wij hebben contracten met diverse zorgverzekeraars. Via deze link kunt u zien of ook uw zorgverzekeraar behandelingen van onze praktijk vergoed.

Voor de behandelingen die niet onder uw verzekering vallen en van onze groeps- en individuele fitnesstrainingen ontvangt u een individuele nota volgens onderstaande tarievenlijst.

 

Tarievenlijst Fysiotherapie per 1 januari 2018

Tarieven Fysiotherapie

Screening € 10,00
Zitting fysiotherapie € 32,00
Zitting manuele therapie € 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
Intake + onderzoek na screening/verwijzing € 42,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 24,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 33,00
Telefonisch consult € 15,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen klein/middel/groot €7,00 – € 15,00
Eenvoudige korte rapporten € 37,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 68,00
Fysiofitheidscan € 45,00

Tarieven Fitness incl. BTW

Fitness intake € 60,00
Training 1x per week – vrij – kwartaal € 99,00
Training 2x per week – vrij – kwartaal € 139,00
Trainingsgroep 1x per week – vrij – kwartaal € 108,00
Trainingsgroep 1x per week/1x per week – vrij – kwartaal € 147,00
Yoga 1x p/w-kwartaal/Pilatus 1x p/w-kwartaal € 91,00

Comments are closed.