Buurtzorg

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

Praktijk Scholte & Schop
werkt intensief samen met de Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Blaricum-Laren en een ergotherapeut. We hebben gezamenlijke cliëntbesprekingen. Communicatielijnen met elkaar zijn kort en daardoor zijn ze snel inzetbaar.
Hoe meer thuiswonende ouderen, des te meer we te maken krijgen met complexe situaties in de thuiszorg. Naast zorg hebben de thuiswonende cliënten ook steeds vaker hulp nodig bij mobiliteit, balans, lopen en verplaatsen. Ook zijn er aanpassingen nodig in de woonomgeving, in de persoonlijke zorg en huishouding, om de zelfredzaamheid te herstellen of te verbeteren.
Onze fysiotherapeut is daarbij deskundig op het gebied van mantelzorgondersteuning, valpreventie, oedeemtherapie, begeleiden van mensen met kanker, advisering bij pijnbestrijding.
De ergotherapeut geeft advies in zaken als zelfredzaamheid, huishoudelijke activiteiten en tijdsbesteding. Hulp bij aanvragen van hulpmiddelen. Advies met betrekking van mobiliteit; o.a. zitten, liggen, opstaan en verplaatsen. Ook kan de ergotherapeut hulp bieden en ondersteuning geven bij dementerende ouderen.
Buurtzorg medewerkers zijn gewend om veel zelf op te lossen, maar samen met deze therapeuten kunnen we er voor zorgen dat we achteruitgang voorkomen, herstel in vroeg stadium inzetten of proberen het huidige functioneren zolang mogelijk te behouden.
Geïnteresseerd? Neem contact op.

Comments are closed.