BPPD

Behandeling BPPD( kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid)
Deze  behandeling passen we in onze praktijk veel toe.

BPPDBPPD (benigne paroxysmale positieduizeligheid) is een vorm van draaiduizeligheid die ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. De precieze oorzaak voor BPPD is nog onbekend, maar is gelegen in het evenwichtsorgaan. Men vermoedt dat loszittende oorsteentjes in het binnenoor door snelle positieverandering neerslaan op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit leidt tot kortdurende overprikkeling van de zintuigcellen en daarmee tot draaiduizeligheid.

De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lig. Dit is een kenmerkend verschil van BPPD met andere vormen van duizeligheid. Verder zijn typische uitlokkende momenten: omdraaien in bed, overeind komen uit bed, naar boven kijken (met hoofd in extensie, bijv. ophangen van de was, ramen zemen), voorover bukken en draaien van het hoofd (achterom kijken).

Behandeling
BPPD is een vorm van duizeligheid die vaak goed te behandelen is. Door het uitvoeren van bepaalde bewegingen met het hoofd kunnen de aanvalsgewijze klachten gunstig worden beïnvloed. De Epley-manoeuvre is daarbij uiterst effectief(90% successrate), maar moet soms enkele malen worden herhaald. Uw therapeut adviseert en begeleidt u hierbij. Daarnaast krijgt u huiswerkoefeningen mee om de klachten verder te verhelpen.

Het is wel verstandig dat iemand u bij de behandelingen brengt en haalt omdat u na afloop wat duizelig kunt zijn.

Beloop
Het woord ‘benigne’ geeft aan dat het hier om een goedaardige vorm van duizeligheid gaat, die binnen enkele weken tot maanden meestal spontaan verdwijnt. In enkele gevallen komt de duizeligheid terug of blijkt de duizeligheid toch langer aan te houden.

Samenvattend:

  • BPPD zijn aanvallen van draaiduizeligheid.
  • De aanvallen ontstaan als u uw hoofd beweegt (bijvoorbeeld als u gaat liggen of overeind komt).
  • De ziekte heeft te maken met een probleem in het evenwichtsorgaan
  • De aanvallen gaan meestal binnen vier weken over.

Maak nu een afspraak.

Comments are closed.