Partners

Praktijk Scholte & Schop is aangesloten bij de Samenwerkende Medische Trainings Centra (SMTC). Dit is een samenwerkingsverband van zeven praktijken voor fysiotherapie met een medische trainingscentrum in het Gooi- en Eemland met praktijken in Blaricum, Hilversum, Bussum, Huizen en Eemnes.

De voornaamste doelstelling van de SMTC is de bundeling en uitwisseling van expertise, om zodoende de dienstverlening  en de kwaliteit van de geleverde behandeling, oefen- en trainingsprogramma`s  op een zo hoog mogelijk peil te leveren en te handhaven. Bij het SMTC staat een actieve benadering met medische trainingstherapie volgens de meest recent en wetenschappelijke verantwoorde inzichten uitgesproken centraal. Zie voor verdere informatie:

www.smtcnet.nl

De praktijk participeert in het Diabetes-,  COPD en Orthopedie netwerk in het Gooi, een samenwerkingsverband tussen huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten.

De praktijk werkt intensief samen met haar verwijzers.
Dit betreft uiteraard de huisartsen in het gezondheidscentrum Bijvanck zelf als ook de regionale huisartsen en specialisten.  Als er overleg aan de orde is, wordt pas na overleg met u, contact over het verloop van de behandeling opgenomen.

Met de huisartsen in het gezondheidscentrum hebben wij één keer in de twee weken extra zorginhoudelijk overleg.

Daar uw huisarts de “poortwachter” is van de zorg wordt,  in geval van het rechtstreeks gebruikmaken van fysiotherapie, hiervan verslag gedaan. Dit gaat dan eveneens met uw toestemming.

De praktijk werkt nauw samen met een diëtiste om de behandeling en training, indien geïndiceerd, zo effectief mogelijk te maken.  We passen dit toe bij:

  • begeleiding bij afvallen en personal training
  • diabetes-training
  • hartrevalidatie

De praktijk heeft een Samenwerkingscontract met de Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Blaricum en Laren. In nauw overleg met de thuiszorg verzorgen wij de fysiotherapeutische behandeling van gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg voor veelal  oudere patiënten aan huis.

Comments are closed.