Kwaliteit

Ons team bestaat uit Big- en Kwaliteit geregistreerde fysio- en manueeltherapeuten.

Wij zijn allen lid en volgen de kwaliteitsrichtlijnen van onze beroepsgroep het KNGF(Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de NVMT(Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie)

Kwaliteit van zorg staat voor ons voorop!

Wat u van ons mag verwachten is een persoonlijk gerichte dienstverlening in een prettige en professionele sfeer welke voldoet aan de laatste opvattingen over wat de beste behandeling is voor uw klacht. Samen met u wordt een helder behandelplan opgesteld dat volledig aansluit bij uw klacht.

Om u zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden hechten wij veel waarde aan:

  • Voortdurende scholing en ontwikkeling van onze fysiotherapeuten
  • Implementeren en volgen van beroepsrichtlijnen en protocollen van het KNGF
  • Deelname aan het landelijke en regionale kwaliteitssysteem. In de regio nemen we deel aan het Intercollegiaal ) Overleg  Fysiotherapie(IOF) Midden-Nederland
  • Deelname aan het SMTC. Dit is een samenwerkingsverband van 7  praktijken voor fysiotherapie. Bij het SMTC staat een actieve benadering met medische trainingstherapie centraal. Zie voor verdere informatie: www.smtcnetwerk.nl
  • Participatie in het Diabetes, COPD- en Orthopedie Netwerk in het Gooi.  Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten
  • Samenwerkingscontract met de Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Blaricum en Laren. In nauw overleg met de thuiszorg verzorgen wij de fysiotherapeutische behandeling van gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg aan huis.
  • HKZ-certificering. Praktijk Scholte en Schop is sinds 2010 HKZ –gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en wordt door een onafhankelijke instantie KIWA uitgevoerd.   Dit keurmerk staat voor:

>een goede organisatie van de praktijk

>de klant in principe centraal staat

>presentatie van betrouwbare resultaten

>voortdurende gecontroleerde verbetering van de zorg- en dienstverlening

  • Deelname FysioPrestatieMonitor. Vanuit ons softwareprogramma worden onze patiënten, met hun toestemming, middels enquête uitgenodigd om via een landelijke en gecertificeerde organisatie FPM hun anonieme klantervaring en tevredenheid weer te geven. Met de uitkomsten daarvan geven wij verdere richting aan de kwaliteit van onze behandeling en dienstverlening
  • Deelname Klachtenregeling. Onze praktijk heeft een klachtenregeling opgesteld en is lid van de klachtencommissie van het KNGF
  • Deelname aan de groep TopZorg en Pluspraktijken. Dit speciale en zware keurmerk van de Zorgverzekeraars AGIS, Achmea, CZ en Menzis wordt toegekend (en continue getoetst) aan praktijken die volgens  hoge kwalitatieve normen van de beroepsvereniging hun dienstverlening bedrijven .

Comments are closed.